Ronjan say oli Mirttu
Mirtun say oli Kaisula
Pikku Willliksen say oli Ninni
Camillan say oli Iida
Jessican say oli Amanda
Riikan say oli Iida N
Kaisulan say oli Pikku Willis
Emmin say oli Ronja
Jonin say oli Riikka
Iidan say oli Camilla
Marikan say oli Jessica
Amandan say oli Emmi
Iida N say oli Joni
Emman say oli Marika
Ninnin say oli Emma